Voor Werkgevers

financiele zorgverlening download87

terugdringen van ziekteverzuim, het kan

Het gebeurt iedere werkgever wel eens. Eén van uw werknemers valt uit door ziekte. U krijgt daardoor te maken met een grote hoeveelheid regels en verplichtingen.

Los van het feit dat u het loon gewoon moet doorbetalen, komt het vaak voor dat werk blijft liggen. Het wordt verdeeld onder collega's of er wordt een tijdelijke vervanger te benoemd.

Dit "geregel" kost naast geld, veel tijd en energie.

Uit de Nibud-peiling onder werkgevers blijkt dat 79% van de ondervraagde bedrijven werknemers heeft met financiële problemen. De kosten voor werkgevers lopen snel op. Zo wordt verlies aan productiviteit van de werknemer op minimaal 20% geschat, het verwerken van een loonbeslag kost een uur en het ziekteverzuim bij werknemers met financiële problemen wordt geschat op 9 dagen per werknemer.

- Nibud

Niemand zal te koop lopen met het feit dat hij worstelt met financiële problemen.

Enkele signalen die duiden op financiële problemen van een werknemer:

  • vragen om een voorschot op het salaris ;
  • frequent verzoeken om overuren te werken;
  • lenen bij u of andere collega’s;
  • zeer gespannen gedrag ;
  • concentratieproblemen;
  • fraude en diefstal.
     

Het komt vaker voor dan u denkt: loonbeslag. In zeer ernstige situaties leggen schuldeisers beslag op het loon van een werknemer.  Hierbij wordt u als werkgever geconfronteerd met allerlei regels en verplichtingen. Dit is in veel gevallen te voorkomen. Wanneer u op tijd reageert op signalen bijvoorbeeld de bovenstaande signalen. U doet  er goed aan met de betrokken werknemer in gesprek te gaan.

Als uw vermoeden in klopt, kunt u uw werknemer helpen door budgetcoaching aan te bieden.

Nabestaandenzorg

Het overlijden van een dierbare van een werknemer is vaak een emotionele en heftige gebeurtenis binnen een bedrijf. Het aanbieden van nabestaandenzorg voorkomt niet alleen ziekmelding van de werknemer. De aandacht en zorg die u hiermee aan uw medewerker geeft, draagt ook bij aan een uitstekende relatie met uw medewerkers. Wanneer één van uw medewerkers komt te overlijden, kunt u mijn diensten ook aan de nabestaanden aanbieden. Als werkgever geeft u hiermee blijk dat u aandacht heeft voor de situatie van de nabestaanden en dat zij door u gezien worden.

"Ieder jaar verliezen circa 55.000 mensen hun levensgezel, wat neerkomt op 150 partners per dag. Uit het onderzoek blijkt dat 40 procent van deze personeelsleden na een eerste rouwperiode toch weer ziek thuis belandt. Bijna een kwart (23 procent) keert uiteindelijk zelfs helemaal niet meer terug op de werkvloer."

- onderzoek Yarden 2016

Zoals u leest is het zeker geen uitzondering dat werknemers die te maken krijgen met het verlies van een partner, tijdelijk of zelf permanent niet kunnen werken.

 Vaak hervatten zij hun werkzaamheden pas na lange tijd.

Herma Brink biedt hulp aan  werknemers in de vorm van budgetcoaching of nabestaandenzorg. De kosten van deze begeleiding zijn veel lager dan de kosten van (langdurige) uitval van een werknemer.

Dit helpt niet alleen uw werknemer, maar u helpt uiteindelijk ook uzelf.

 

Neem contact op