Gemeente Kampen zet ‘Herma Brink’ op lijst
van gecontracteerde professionele zorgspecialisten.

Veel inwoners kunnen zich prima zelf redden. Lukt dit niet meer, dan zijn er vaak mensen in uw omgeving waar u een beroep op kunt doen. U kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van vrijwilligers of mantelzorgers. Heeft u deze mogelijkheid niet of heeft u extra ondersteuning nodig? De gemeente Kampen heeft een lijst met daarop alle gecontracteerde zorgaanbieders. Herma Brink kun u daar ook vinden. De gemeente heeft mijn aanvraag voor gecontracteerde zorg in de zomer van 2017 positief beoordeeld!

Bron: gemeente Kampen.

Misschien kunt u door uw gezondheid niet meer zonder hulp thuis wonen. U kunt bijvoorbeeld niet meer voor uzelf koken. Of u kunt uw huis niet meer schoonhouden. Het kan ook zijn dat u depressief bent. Of dat u psychische problemen heeft. Ook bij financiële problemen is er hulp nodig.

Vaak willen mensen in uw omgeving helpen. Denk aan uw partner of inwonende kinderen. Maar ook andere familieleden, vrienden en buren. Ook kunt u zich met uw hulpvraag melden bij de gemeente. De gemeente gaat dan met u in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden. De gemeente kijkt naar wat u zelf kunt doen en of mensen uit uw omgeving kunnen helpen.

Misschien zijn er voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld een buurthuis waar u samen met anderen kunt eten. Ook zijn er vaak vrijwilligersorganisaties in de omgeving die u kunnen helpen.

Komt uit het onderzoek naar voren dat u het probleem niet kunt oplossen met mensen in uw omgeving of met een algemene voorzieningen? Dan kunt u bij de gemeente een maatwerkvoorziening aanvragen. Dit is bijvoorbeeld begeleiding, verslavingszorg, beschermd wonen of financiële zorgverlening.

Meer informatie 

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Rijksoverheid.nl)

Meld uw hulpvraag bij de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag het ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. Heeft u niemand in uw omgeving die u met de melding kan helpen? Er zijn organisaties die cliëntondersteuning bieden en u kunnen ondersteunen.

De gemeente maakt met u een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of een kennis. Maar dit mag bijvoorbeeld ook iemand van de cliëntondersteuning zijn.

Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag met de gemeente. De gemeente bespreekt met u de volgende zaken:

  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?

Na het gesprek wordt een plan van aanpak geschreven. Staat in het plan dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget te ontvangen.

De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Voor de hoogte van het bedrag kijkt de gemeente naar uw gezamenlijk inkomen, gezinssamenstelling en vermogen.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Kampen.